Nye partnervirksomheder

Kandidater

Rasmus Rothausen

Kandidat i idræt og sundhed

Uddannet indenfor idræt og sundhed med stærk interesse for ergonomi og fysiologi

Erfaring med og interesse for yngre målgrupper gennem både praktisk og frivilligt arbejde

28 76 06 52 / rasmusrothausen@gmail.com

Linkedin

Jan Amund Larsen

Maskinmester

Maskinmester med fokus på effektivisering og optimering, projektleder i Scrum

Baggrund som elektriker og maskinarbejder, bred erfaring indenfor forskellige brancher

60 29 35 09 / hrjanlarsen@gmail.com

Linkedin

Michelle Lykke Larsen

Civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi

Brugerorienteret ingeniør med kompetencer indenfor sundhed og velfærd, både teoretisk og praktisk

Konsulentarbejde, indsamling og bearbejdning af brugerdata, speciale indenfor robotteknologi

30 70 01 79 / Michelle-lykke@hotmail.com

Linkedin

L. Phillip Balfour

MSc i engineering, product development & innovation

2-sproget kandidat, engelsk og dansk, uddannet ingeniør indenfor Supply Chain Management og produktudvikling

SAP, Six Sigma Yellow Belt, LEAN

31 95 48 02 / lphilipbalfour@thebalfourinstitute.org

Linkedin

Savatore Prioli

Ph.d. i computational chemistry

Kemiker med stærke IT-kompetencer, Python, C++ o.a.

Ph.d. i Computational Chemistry, erfaring fra medico

50 31 20 38 / salvatore.prioli@gmail.com

Linkedin

Denisa Vinatu

Cand. mag i engelsk

Brænder for bæredygtighed, erfaren kommunikator på blog og SoMe

Erfaring fra HR-afdeling, rekruttering af timelønnede/sæsonarbejde, stærke sprogkompetencer

71 38 25 82 / denise.vinatu@gmail.com

Linkedin

Helle Karina Pedersen

Kandidat i positiv psykologi

Erfaren leder med HR-kompetencer, bred erfaring indenfor kompetenceudvikling og personaleledelse

Markedsføring- og medieerfaring

20 10 10 08 / hkpede@gmail.com

Linkedin

Kasper Søndergaard Albert

Cand. merc i finans og regnskab

Talknuser med flair for databehandling og -præsentation

Stor interesse for investeringsanalyser og værdiansættelser

23 66 82 91 / Kasperalbert21@gmail.com

Linkedin

Mikkel Damsgaard Petersen

Kandidat i illustration og visuel kommunikation

Visuel blæksprutte/grafiker med lang erfaring fra mediebranchen

Interesse for formidling og undervisning, superbruger i adskillige grafiske programmer

30 24 73 21 / hkvarteret@gmail.com

Linkedin

Simon Monk Larsen

Maskinmester

Maskinmester med håndværksmæssig baggrund

Erfaring med både skibs- og husbyggeri, og har været dybt involveret i driften af nyt Facebook i Odense

20 68 41 35 / smonk1985@gmail.com

Linkedin

Mathias Løffgren

Cand.mag i litteraturvidenskab

Erfaren projektleder, digitaliseringskompetencer, målrettet kommunikation til forskellige stakeholders

Gode sprogkundskaber, brænder for kultur i bred forstand

42 95 11 72 / mathiasvloeffgren@gmail.com

Linkedin

Paw Christoffersen

Cand. mag i medievidenskab

Tekstarbejde, BtB og BtC, 100 % flydende engelsk i skrift og tale

Markeds- og behovsanalyse, manuskriptarbejde til film og TV, stærk tværorganisatorisk

20 62 70 76 / pawchristoffersen@gmail.com

Asmaa Chanchiri

Cand. mag i international virksomhedskommunikation

Kommunikation, forretningsudvikling via SoMe, fokus på målgrupper

Kreativ iværksætter, eventplanlægning og -tilbehør, behovsanalyser i BtC-segmentet

60 46 92 02 / asmaachan@gmail.com

Linkedin

Susan Sloth Hansen

Diplomingeniør i integreret design

Produktdesigner med projektledererfaring, agil projektledelse

Marketingbaggrund, brænder for sundhed, medico, teknik og automation

20 63 11 64 / susanslothh@gmail.com

Linkedin

Mie Hilde Anker Holst Nielsen

Diplomingeniør i integreret design

Hands-on designingeniør med stort fokus på produktoptimering og stor brugerforståelse

Kreativ og løsningsskabende, omstillingsparat og lærenem

41 27 34 28 / miehilde@gmail.com

Linkedin

Nicolai Jacobsen Lodskou

Bachelor i integreret design

Brugercentreret design, produktudvikling og brugertest

Brænder for at løse udfordringer med eksisterende produktdesign

91 88 41 53 / Nicolailodskou@outlook.dk

Linkedin

Rasmus Mikkelsen

Maskinmester

Maskin- og elkompetencer, oprindeligt uddannet automekaniker

Energioptimering, industrielle anlæg, projektledelse og energiberegninger

22 92 05 78 / rtmrasmus@gmail.com

Linkedin

Kathrine Truelsen

Cand. it i produkt design

Erfaren designer, brænder for bæredygtighed, brugerrejser og

Oprindelig tekstiluddannet, optimering af design, UX og mange andre digitale skills

29 70 14 64 / katrhine.truelsen@gmail.com

Linkedin

Ranuka Rajendam

Bachelor i kommunikation og digitale medier

Struktureret og kontaktskabende koordinator med erfaring i digitale medier

Overblik, projektledelse og mange sprog- og IT-kompetencer

27 62 37 74 / ranuka200990@gmail.com

Linkedin

Louise Find Langhorn

Kandidat i interkulturelle markedsstudier med spansk

Kunderådgivning, gode sprogkompetencer og udtalt servicegen

Markedsføringserfaring, forbrugeradfærd og erfaring med både SAP og Navision

53 80 22 80 / Louisefind@gmail.com

Linkedin

Morten Lehrmann Jensen

Cand.oecon i økonomi

Økonom med speciale i forbrugeradfærd

Strategi, analysearbejde og erfaring med Python og Matlab

42 42 29 08 / mortenjs@dsa-net.dk

Linkedin

Next talent kandidat

Kim Simonsen

Cand. mag i historie

Indsamling og formidling af informationer

Servicering og erfaring med markedsføring

61 99 95 71 / k.simonsen@ymail.com

Linkedin

Adam Berner

BA i erhvervsøkonomi

Stor interesse I investering, controller-roller og finansiering

Fokus på bæredygtighed (ESG) og ejendomsmarkedet

20 51 03 29 / Adam.fc.berner@gmail.com

Linkedin

Next talent kandidat

Sebastian Andersen

Cand. mag i international virksomhedskommunikation

Erfaring med hjemmesideudvikling, SEO og kommunikationsstrategi

Canva, WordPress, Google Ads, InDesign, Umbraco og Magento

20 83 35 27 / seba05281@outlook.dk

Linkedin

Next talent kandidat

Emma Marie Madsen

Cand. mag i amerikanske studier

Administrative opgaver, marketing herunder hjemmesider

Gerne koordinatorroller, personlig assistent, praktisk anlagt

42 65 01 56 / emmamadsen1994@gmail.com

Linkedin

Liah Rosenbæk

Cand. negot i international marketing og kommunikation

Erfaren kommunikator, digital marketing, højt engelsk niveau

Canva, Google Ads, WordPress, Magento, Content writing

22 29 56 24 / liah.rosen@outlook.dk

Linkedin

Next talent kandidat

Lena Schwarz

Kandidat i uddannelsesvidenskab

Sekretariatsfunktion, flydende engelsk og tyskfærdigheder, fundraising

Projektkoordinering, akademisk generalist

27 57 75 93 / lenaschwarz@live.com

Linkedin

Next talent kandidat

Ulla Kjær Kaspersen

Cand. scient. i eksperimentel biologi

Erfaren tovholder med speciale i bæredygtighed, FN’s 17 verdensmål og fundraising

Alsidige erfaringer med proces facilitering og brugerinddragelse

30 48 72 32 / ullakkaspersen@gmail.com

Linkedin

Next talent kandidat

Polina Knudsen

Civilingeniør i product development and innovation

Innovations- og produktudviklingsspeciale med fokus på bæredygtighed og erfaring med life-cycle-management

Markedsanalyse og -psykologi, processtyring og forandringsledelse, med økonomierfaring

42 52 03 05 / Polina.knudsen@gmail.com

Linkedin

Next talent kandidat

Kamilla Hansen

Cand. mag. i pædagogik

Fokus på organisationskultur og -analyse, med både praktisk og teoretisk erfaring indenfor interaktion mellem mennesker

HR, arbejdsmiljø, alsidig erfaring

22 98 57 61 / hansenkamilla8@gmail.com

Next talent kandidat

Mykolas Jonas Rainys

Kandidat i marketing management

Hjemmesidedesign, video- og fotoproduktion, SoMe

Erfaring med Google Adwords, kampagneplanlægning og SEO-optimering

50 57 91 71 / mykolas.rainys@gmail.com

Linkedin

Next talent kandidat

Gergana Nikolova

Kandidat i europæiske studier

International profil, 7 sprog, uddannet indenfor kulturforståelse og økonomiske strukturer i EU

Erfaring med administrative opgaver, konferenceafvikling og arbejdsplanlægning

53 57 47 48 / gergana_nikolova@outlook.com

Linkedin