Nye partnervirksomheder

Netværksgruppe

Ejerledernetværket

Netværket henvender sig til ledere af egne virksomheder med ansat personale, hvor fokus er udvikling af egen virksomhed, og hvor fortrolighed og seriøsitet er i højsæde.  For at blive en del af ejerledernetværket har du minimum 50% ejerandel, fem års ledererfaring og minimum fem mio. kr. i omsætning.

Visionen med ejerledernetværket er at udvikle et forum, hvor ledere af egne virksomheder med ansat personale kan mødes og inspirere hinanden til at holde fokus på at udvikle egen virksomhed samt at videreudvikle et miljø, hvor deltagerne kan lære af hinanden på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. Derudover vil netværket tilføre medlemmerne ny viden inden for udvalgte emner via indlæg fra eksterne inspiratorer.

Ejerledernetværket lægger stor vægt på fortrolighed mellem medlemmerne, og som deltager i netværket skal man være indstillet på åbent at drøfte ledelsesmæssige udfordringer i egen virksomhed samt at indvie gruppens øvrige medlemmer i egne erfaringer. Medlemmerne er gensidigt både sparringspartnere og konsulenter for hinanden.

Pris for deltagelse:
6.300 kr. + moms i 2022, som går til aflønning af facilitator, indlægsholdere samt forplejning etc.
Eventuelle ture eller rejser afregnes særskilt.
Deltagelse i netværk forudsætter partnerskab i Fynsk Erhverv.

Jeg vil gerne høre mere om dette netværk