En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.
En plads i en af Fynsk Erhvervs netværksgrupper for direktører, ejerledere m.fl. er det bedste du kan gøre for dig selv og din virksomhed. Her får du ny viden og inspiration, sparring, med- og modspil fra ligesindede – alt sammen i fuld fortrolighed. Flere end 200 fynske erhvervsledere har allerede en plads – og vi har også en til dig. Interesseret? Så kontakt Lolle Schierff og hør hvilke netværksmuligheder du har.

Erhvervspolitisk Forum Fyn

I Erhvervspolitisk Forum Fyn mødes Fynsk Erhvervs bestyrelse med de fynskvalgte folketingspolitikere.

Formålet med Erhvervspolitisk Forum Fyn er at sikre en gensidig information og sparring på politiske initiativer samt at få sat virksomhedernes vilkår og behov på den landspolitiske dagsorden. Derudover skaber Fynsk Erhverv løbende kontakt mellem landspolitikere og fynske virksomheder i forbindelse med virksomhedsbesøg, eller når der er behov for konkrete eksempler på uhensigtsmæssig lovgivning.

Du kan bruge dit partnerskab i Fynsk Erhverv aktivt til at adressere din virksomheds udfordringer direkte til de fynskvalgte folketingspolitikere.

Kontakt Fynsk Erhvervs direktør Jytte Reinholdt på jre@fynskerhverv.dk eller mobil 29 13 03 30.