Bestyrelsesuddannelse med fokus på grøn omstilling i SMV-virksomheder

Bæredygtighed og grøn omstilling er en nødvendighed for at drive forretning i dag og driver for fremtidig vækst i virksomheden. Forbrugere, samarbejdsparter, leverandører og medarbejderne stiller højere krav til SMV-virksomhederne.

Nu får du i kraft af din virksomheds partnerskab i Fynsk Erhverv muligheden for – på attraktive vilkår – at deltage på en helt ny bestyrelsesuddannelse, der ruster dig til at kunne arbejde strategisk med at fremtidssikre virksomheden gennem grøn omstilling. Du får solid viden om de udfordringer, krav og muligheder, som den grønne dagsorden rummer. Du får adgang til den nyeste viden og konkrete redskaber, som du kan bruge i dit praktiske bestyrelsesarbejde med bæredygtig forretningsudvikling.

Bestyrelsesuddannelse med fokus på grøn omstilling i SMV-virksomheder gennemføres som 2 x 2 internater med opstart den 7. september 2023.  Denne bestyrelsesuddannelse kan kombineres med Bestyrelsesuddannelse i digital omstilling – med fokus på SMV-virksomheder, der starter den 16. november 2023.

Du kan læse mere om uddannelsens indhold, varighed m.v. her