Bestyrelsesuddannelse i digital omstilling – med fokus på SMV-virksomheder

Digitalisering er en vækstdriver i alle virksomheder og brancher. Men hvilke konkrete, digitale tiltag vil skabe størst værdi i de enkelte virksomheder på kort, mellemlang og lang sigt?

Det spørgsmål søger alle virksomheder svar på, og nu får du i kraft af din virksomheds partnerskab i Fynsk Erhverv muligheden for – på attraktive vilkår – at deltage på en helt ny bestyrelsesuddannelse, som skal ruste bestyrelsesmedlemmer til at arbejde strategisk og målrettet med digitalisering og digital omstilling. Uddannelsen er skræddersyet til at matche SMV-bestyrelsernes behov og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Aarhus Business School og DTU.

Du får solid viden om de udfordringer, krav og muligheder, den digitale dagsorden giver SMV’er. Herudover får du dyb indsigt i, hvor og hvordan forskellige digitale teknologier kan styrke virksomhedens konkurrenceevne, herunder de helt nye teknologier som Open AI (Chat GPT). Du får også viden om Cyber Security – hvor er virksomheder sårbare og hvad skal der til for at beskytte dem mod cyber-angreb. Endeligt får du adgang til helt nye konkrete redskaber, som kan bruges direkte i bestyrelsesarbejdet med digital transformation og digital forretningsudvikling.

Som noget helt nyt giver uddannelsen adgang til en gratis individuel session med eksperter fra DTU og BSS. Du deltager desuden på en Tech Startup-dag, hvor du kan møde 40 tech startups, og 200 excecutives: eksperter, investorer, bestyrelsesmedlemmer, metorer og rådgivere på DTU Skylab, som er DTU’s inkubationscenter for virksomheder og studerende. Her vil du som noget ekstraordinært deltage i et VIP- arrangement, hvor du vil netværke med håndplukkede excecutives, som arbejder med digitalisering og bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesuddannelse i digital omstilling – med fokus på SMV-virksomheder gennemføres som internater.

Datoer for uddannelsen kommer snarest

Denne bestyrelsesuddannelse kan kombineres med Bestyrelsesuddannelse med fokus på grøn omstilling i SMV-virksomheder, der starter den 18-19. april 2024.

Du kan læse mere om uddannelsens indhold, varighed m.v. her