Bestyrelsesuddannelse i digital omstilling – med fokus på SMV-virksomheder

Digitalisering er en vækstdriver i alle virksomheder og brancher. Men hvilke konkrete, digitale tiltag vil skabe størst værdi i de enkelte virksomheder på kort, mellemlang og lang sigt?

Det spørgsmål søger alle virksomheder svar på, og nu får du i kraft af din virksomheds partnerskab i Fynsk Erhverv muligheden for – på attraktive vilkår – at deltage på en helt ny bestyrelsesuddannelse, som skal ruste bestyrelsesmedlemmer til at arbejde strategisk og målrettet med digitalisering og digital omstilling. Uddannelsen er skræddersyet til at matche SMV-bestyrelsernes behov og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Aarhus Business School og DTU.

Bestyrelsesuddannelse i digital omstilling – med fokus på SMV-virksomheder gennemføres som internater med opstart den 16. november 2023. Denne bestyrelsesuddannelse kan kombineres med Bestyrelsesuddannelse med fokus på grøn omstilling i SMV-virksomheder, der starter den 7. september 2023.

Du kan læse mere om uddannelsens indhold, varighed m.v. her