Arrangement

Viden til vækst: Bliv klar til at lede fremtidens medarbejdere

Gør din virksomhed attraktiv, så I tiltrækker og fastholder ansatte

Viden til vækst er konferencen for erhvervsledere, der ønsker nye perspektiver på, hvordan man skaber en konkurrencedygtig forretning.

Årets tema er tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Vi kommer omkring emner som det meningsfulde arbejdsliv, psykologisk tryghed og strategisk ledelse, der samlet set øger fastholdelsen, resultaterne og bundlinjen.

Konferencen giver et 360 graders perspektiv på tidens forventninger til den gode arbejdskultur, der gør, at medarbejdere bliver i deres jobs.

Tilmeld dig i dag og vær sikker på en plads.

Vi formidler den seneste viden – du omsætter den til vækst

Viden til vækst er erhvervskonferencen for dig, der ønsker at skabe en arbejdsplads, som ansatte vælger og bliver i.

Du får et strategisk, taktisk og operationelt perspektiv på, hvordan du som leder i erhvervslivet får skabt en konkurrencedygtig arbejdskultur, der på den korte bane sparer rekrutteringsressourcer og på den lange bane øger innovation og resultater i forretningen.

Efter konferencen har du den seneste viden om tidens vigtigste tendenser inden for ledelse og er klar til at omsætte den til vækst.

Program

Kl. 07.45: Ankomst, morgenmad og kaffe

Kl. 08.45-09.00:  Velkomst

v/Direktør Jytte Reinholdt, Fynsk Erhverv 

Velkomst og præsentation af formålet for Fynsk Erhvervs udgivelse, Det fynske Vækstbarometer 2023, der ud fra erhvervsanalyser opfordrer fynske virksomheder til at fokusere på deres kerneressourcer – deres ansatte.

 

 

Kl. 09.00-09.45: Ledelse og psykologisk tryghed

v/ Ledelsesrådgiver Christian Ørsted

Fællesnævneren i højtperformende teams er ikke, hvor god den enkelte er, men hvor gode vi gør hinanden. Den afgørende faktor er hverken erfaring eller talent, men derimod kvaliteten af vores samarbejde. Hør Danmarks førende ekspert i psykologisk tryghed fortælle, hvordan vi styrker samarbejde og performance – med resultater fra mere end 200 danske teams og organisationer.

 

Kl. 09.45-10.15: Case: Sådan arbejder du med psykologisk tryghed i praksis

v/ Senior Director HR Jon Holst-Christensen, Velux

Psykologisk tryghed er nøglen til performance og trivsel, men hvad betyder begrebet i praksis, og hvilke værktøjer er der for ledere? I Velux arbejder ledelsen ud fra, at nye initiativer skal give mening. Jon Holst-Christensen præsenterer Velux’ erfaringer med at skabe psykologisk tryghed i teams – hvad der virker, og hvorfor det er vigtigt. Du hører om organisatoriske barrierer, metoder, greb og værktøjer, som du kan implementere allerede dagen efter.

 

Kl. 10.15: Pause

Kl. 10.45-11.30:Ledelse af generation Z

v/  kultursociolog og forfatter Emilia Van Hauen 

De unge generationer kommer ind på arbejdsmarkedet med helt nye forventninger til god arbejdskultur. For at finde og holde på de unge medarbejdere må ledere i dag have øje for diversitet, mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen. Med det kan du skabe en arbejdskultur, der rummer forskelligheder, som alle får gavn af.

 

Kl. 11.30-12.00: Gode relationer: Vejen til succes i erhvervslivet – med Emilia van Hauen, Christian Ørsted og Jon Holst-Christensen

v/Emilia Van Hauen, Christian Ørsted og Jon Holst-Christensen 

  • Hør fagpersonerne og erhvervslederen debattere udfordringer og fordele ved arbejdet med psykologisk tryghed og inklusion på tværs af generationer.

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00-13.45: Strategisk og inkluderende ledelse 

v/ tidligere direktør for Microsoft Danmark og Island, Nana Bule 

Hvor ligger ansvaret for at skabe en mangfoldig kultur og organisation, hvor karrieremuligheder er baseret på kompetencer? Nana Bule præsenterer sine erfaringer med strategisk og inkluderende ledelse fra sin tid som direktør i Microsoft Danmark og Island og senere som rådgiver i virksomheder som Goldman Sachs og Novo Nordisk.

 

Kl. 13.45-14.15: Hold på dine medarbejdere men en stærk fortælling om jeres “why”

v/ Vice President HR Lotte Sodemann Sørensen, Universal Robots

Hvordan skaber vi passion og engagement i vores organisation, så medarbejderne føler, de er en del af noget vigtigt? Lotte Sodemann Sørensen vil præsentere en række initiativer, der kan implementeres for at skabe en stærk kerne af engagerede ledere og medarbejdere, der driver organisationen fremad. I Universal Robots arbejder ledelsen nemlig ud fra, at fundamentet i medarbejderfastholdelse er at skabe en stærk intern fortælling om virksomhedens mission og værdier.

 

Kl. 14.15-14.35: Interview med Nana Bule og Lotte Sodemann Sørensen 

  • Hør erhvervslederne tale om, hvordan man som leder i det private holder på de mest talentfulde medarbejdere.

Kl. 14.35: Pause med kage og netværk 

Kl. 15.00-15.45: Det meningsfulde arbejdsliv

v/ Filosof og erhvervsmand, Morten Albæk 

I en moderne verden søger folk efter mening i deres arbejde. Hør en af Danmarks mest anerkendte filosoffers bud på, hvordan man som erhvervsleder skaber mening i sine ansattes arbejdsliv.

 

 

__________________________

Tema: Kerneressourcer 

Det Fynske Vækstbarometer analyserer, hvordan virksomheder på Fyn arbejder med inden for fem vækstindikatorer: Digitalisering, Bæredygtighed, Internationalisering, Professionalisering og Kerneressourcer. Læs Det Fynske Vækstbarometerher