Arrangement

GDPR Grundkursus

I samarbejde med Dansk Erhverv tilbyder vi partnervirksomheder et gratis grundkursus i GDPR. Dagen er delt op i 2 dele.

Del 1 kommer ind på:

 • Hvad handler persondatareglerne (GDPR) egentlig om.
 • Hvordan dokumenterer jeg, at jeg overholder reglerne.
 • Hvornår skal jeg have en databehandleraftale, og hvordan fører jeg opsyn med databehandleren.
 • Håndtering af sikkerhedsbrud.

Del 2 kommer ind på

 • Praktisk indføring i, hvordan du udformer virksomhedens GDPR-dokumentation.
 • Privatlivspolitikker
 • Risikovurderinger og databehandleraftaler
 • Instrukser til medarbejdere
 • Behandlingssikkerhed.

Derudover gennemgås de gratis værktøjer, der kan anvendes til at udbrede kendskabet til GDPR i virksomhederne fx:

 • Datatilsynets vejledningsmateriale
 • Sikker Digital
 • Cases.

Kurset er tilrettelagt med fokus på de praktiske udfordringer, vi typisk oplever virksomhederne, har med efterlevelse af databeskyttelsesreglerne, og vi vil tage afsæt i relevant praksis samt evt. også se på de deltagende virksomheders egen offentliggjorte dokumentation.

Formålet med kurserne er, at give deltagerne, der fortsat føler sig usikker på lovgivningen, en introduktion til, hvordan man arbejder med reglerne.

Herudover vil kurset sætte deltagerne i stand til at vurdere, om der er behov for at opdatere deres egen GDPR-dokumentation, da vi med afsæt i praksis og fortolkningsbidrag gennemgår de krav, der stilles.