Arrangement

Fynsk Miljødag 2023

Kom med til Miljødag 2023 i Fynsk Erhverv og bliv opdateret på nye krav til affaldshåndtering og genanvendelse, producentansvar for emballage og sprøjteforbud – tre væsentlige indsatsområder, som alle virksomheder skal forholde sig til i indsatsen for et bedre miljø.

Dagens oplæg

Fra affald til ressource
v/Ole Strøm, Marius Pedersen A/S

I 2025 skal 55% af vores affald genanvendes jfr. nyt EU Affaldsdirektiv.  Det stiller nye krav til vores affaldshåndtering i hjemmet, på arbejdspladsen, offentlige steder m.fl.

Affaldskurven skal knækkes. Vi skal sende mindre til forbrænding, og vi skal i retning af mere Cirkulær Økonomi.  Det betyder, at betydeligt større mængder affald som f.eks. plast, mad og tekstil skal genanvendes og indgå som en ressource i andre sammenhænge.

Ole Strøm fra Marius Pedersen A/S vil fortælle om den reviderede affaldsbekendtgørelse, der skal hjælpe os i mål, herunder hvilke fraktioner der skal sorteres, lovpligtige affaldsdata m.m.

Producentansvar for emballage – hvad betyder det for din virksomhed?
v/Lars Bruntse, European Recycling Platform (ERP)

Den 1. januar 2025 træder producentansvaret for emballage i kraft i Danmark. Alle producenter og importører får dermed lovpligtigt ansvar for den emballage de bringer på det danske marked. Ansvaret er både juridisk, praktisk og økonomisk og omfatter rapportering, indsamling, sortering og genanvendelse.
Allerede i første kvartal 2024 skal man registrere sin virksomhed og rapportere forventet mængde emballage ens virksomhed bringer på det danske marked i 2024.

Lars Bruntse fra European Recycling Platform (ERP) vil kaste lys over hvad det konkret betyder for din virksomhed i forhold til fx håndtering af emballagedata, lovpligtig rapportering, økonomi mv. Du vil få viden om, hvordan du kan forberede dig, overholde forpligtelserne, og hvordan du nemmest kan håndtere producentansvaret i Danmark såvel som på eksportmarkederne.

Hvad gør vi ved et sprøjteforbud, og hvordan baner vi vejen for biodiversitet
v/Emil Utoft & Trine Maria Albertsen, OKNygaard A/S, en del af Idverde

OKNygaard A/S arbejder med naturen og grønne områder i hele landet. Naturen og biodiversiteten er på alles læber, og regeringen har indført sprøjteforbud fra 2024 for at understøtte dette.

Emil Utoft & Trine Maria Albertsen fra OKNygaard vil fortælle om, hvordan de arbejder med naturen i hverdagen, og hvordan data kan bruges i forbindelse med vedligehold af udearealer ved virksomheder, kædekunder og de offentlige arealer.

I vil få viden om grønne regnskaber og hvordan, I kan bruge dette i jeres rapportering. Hvordan kan man i et område lave løsninger, hvor man arbejder mod en CO2 neutral drift af udearealer ved brug af robotter, etablering af træer til optag af CO2, samt etablering af mere natur i erhvervsområderne og i byerne for at fremme biodiversiteten. Hvad er biodiversitet, og hvorfor er det relevant at arbejde med?

 

Dagens program
Kl. 08.00: Indflyvning & netværk
Kl. 08.30: Velkomst ved Fynsk Erhverv
Kl. 08.40: Oplæg v. Marius Pedersen – Fra affald til ressource
Kl. 09.25: Pause, kaffe og netværk
Kl. 09.40: Oplæg v. European Recycling Platform – Producentansvar for emballage – hvad betyder det for din virksomhed?
Kl. 10.25: Pause, kaffe og netværk
Kl. 10.40: Oplæg v. OKNygaard A/S – Hvad gør vi ved et sprøjteforbud, og hvordan baner vi vejen for biodiversitet
Kl. 11.30: Tak for i dag