Nye partnere i 2021

Arrangement

Fynsk Erhvervs generalforsamling 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelse

  Henrik Neelmeyer, Egeskov
  Jørn L. Frandsen, Lactosan
  Johnny Albertsen, Gartneriet Rosborg
  Jens Hempel-Hansen, H. J. Hansen  (modtager ikke genvalg)

 6. Valg af to revisorer
 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen deler Steen Bocian ud af sin viden og giver en ‘økonomisk vejrudsigt’ for dansk og international økonomi og sit perspektiv på den aktuelle Covid19-situation, herunder de mere langsigtede konsekvenser. Læs mere og tilmeld dig her