Arrangement

Fynsk Erhvervs generalforsamling 2023

Fynsk Erhverv afholder ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelse
  Jfr. vedtægtens §7 er følgende på valg
  ▪ Martin Danielsen (villig til genvalg)
  ▪ Jesper Refning (villig til genvalg)
  ▪ Allan Nielsen (villig til genvalg
   
 6. Valg af to revisorer
  På valg er: Baker Tilly og Bjørn Petersen 
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Baker TIlly som ekstern revisionspartner og Bjørn Petersen som intern revisor
 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 8. Eventuelt

Fynsk Erhvervs ’Årsberetning 2022’ med tilhørende protokol vil være tilgængelig på Fynsk Erhvervs hjemmeside www.fynskerhverv.dk og fremlagt til gennemsyn i Fynsk Erhverv, Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4, 5230 Odense M, 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen afholdes Fynsk ErhvervsTopmøde. (Kræver særskilt tilmelding) Se og tilmeld dig arrangementet her.