Arrangement

Dialogmøde om Grøn Mobilitetsplan i Odense

Odense skal have en grøn mobilitetsplan, som skal bidrage til det ambitiøse mål om, at Odense senest i 2030 skal være klimaneutral.

Det betyder, at vi skal gå og cykle mere, bruge kollektiv transport og køre færre kilometer på benzin og diesel. Det kræver store forandringer i måden, vi transporterer os på. Samtidig er det afgørende, at byen og hverdagen fortsat fungerer.

Tre udvalgte konsortier har netop fremlagt deres forslag til, hvordan Odense skal udvikle sig, for at opnå det ambitiøse klimamål. Retningen og målet er sat, og fokus er i høj grad på det liv, der skal leves i byen – og i mindre grad erhvervslivets muligheder for fremadrettet at kunne levere til og servicere bl.a. butikker, restaurationer, hoteller, kulturinstitutioner og andre erhverv i byen for slet ikke at tale om de mange beboere i midtbyen.

Derfor er der vigtigt, at vi i virksomhederne får talt sammen om, hvordan vi i fællesskab finder de bedste løsninger, så vi kan give vores forslag videre tidligt i processen – og før den politiske behandling, som forventes før sommerferien.

Derfor har Fynsk Erhverv inviteret klimarådmand Tim Vermund til dialogmøde torsdag, den 30. marts kl. 15.00, hvor vi sammen kan gå i dialog med ham og ikke mindst i fællesskab få skabt forståelse for, hvor vigtigt, det er, at leverandører, håndværkere m.fl. kan komme ind til og rundt i byen, og at der sikres acceptable vilkår for virksomheder og vores ansatte, så vi bl.a. kan sikre, at der kommer varer ind og ud af byen, og at diverse større og mindre håndværksopgaver kan løses.

Rådmanden deltager i den første time af mødet, derefter vil vi drøfte vores fælles ønsker og krav til den grønne mobilitetsplan, så vi alle kan bidrage til at gøre Odense klimaneutral i 2030 – men på rimelige vilkår for alle parter, så byen kan fungere for os alle.  Erhvervslivets input skal være Klimaforvaltningen i hænde senest efter påske.

Hvis du er forhindret i at deltage i dialogmødet, så er du velkommen til at sende Fynsk Erhverv dine input forinden.

Du kan læse mere om Odense ny grønne mobilitetsplan her