Arrangement

Fynsk Erhvervs generalforsamling 2024

Fynsk Erhverv afholder ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen har vi inviteret erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen fra Berlingske til under overskriften ‘2024 bliver et vildt år’ at give et et aktuelt indblik i de globale og nationale dagsordener, der rummer både muligheder og trusler for de fynske virksomheder.

Fynsk Erhvervs ordinære generalforsamling:

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af kontingenter 2024
5. Valg til bestyrelsen
     Jfr. vedtægtens § 7 er følgende på valg:

  • Henrik Neelmeyer, Egeskov (villig til genvalg) 
  • Johnny Albertsen, Rosborg Krydderurter (villig til genvalg)
  • Jørn Frandsen, Lactosan (modtager ikke genvalg)
  • Bodil Ibsen, Nørgård Mikkelsen (modtager ikke genvalg)

     Derudover udtræder Peter Eriksen Jensen og Jesper Refning af bestyrelsen efter eget ønske.

Bestyrelsen indstiller følgende til genvalg:

  • Henrik Neelmeyer, Egeskov 
  • Johnny Albertsen, Rosborg Krydderurter

    Bestyrelsen indstiller endvidere følgende til nyvalg:

  • Eva Berner, Focus Advokater
  • Lisbeth Chawes, DoLand
  • Allan Hansen, Ventherm
  • Mark Blæsbjerg, Chili Security

6. Valg af to revisorer
På valg er: Baker Tilly og Bjørn Petersen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Baker Tilly som ekstern revisionspartner og
Bjørn Petersen som intern revisor

7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Eventuelt

Fynsk Erhvervs ’Årsberetning 2023’ vil være fremlagt i Fynsk Erhverv og tilgængelig på foreningens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.

Oplæg:
2024 bliver et vildt år!
Hvordan vil det påvirke vores virksomheder? Og hvad skal vi bruge vores tid på som topchefer?

I forlængelse af generalforsamlingen går vi i dialog med erhvervsredaktør på Berlingske, Thomas Bernt Henriksen, der giver et aktuelt indblik i de globale og nationale dagsordener, der rummer både muligheder og trusler for de fynske virksomheder.

Efterfølgende er der tid til netværk over et glas vin og lidt snack.