Arrangement

Fynsk Erhvervs generalforsamling 2024

Fynsk Erhverv afholder ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelse
  6. Valg af to revisorer
  7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  8. Eventuelt

Vi tager forbehold for programændringer