Nye partnervirksomheder

Netværksgruppe

Business Challenge Golf 2022

Netværket er for erhvervsledere, der ønsker at skabe endnu bedre forretningsmæssige relationer og videreudvikle sine strategiske og ledelsesmæssige kompetencer – både i erhvervslivet og på golfbanen. 

Konceptet bygger i 2022 videre på det stærke, værdiskabende fundament, som er skabt igennem de foregående år, samtidig med at konceptet løbende udvikles og afstemmes i forhold til deltagernes aktuelle ønsker og behov.  Vi lægger vægt på højt fagligt udbytte og på opbygningen af tætte relationer på hvert netværksmøde i fuld fortrolighed, deltagerne imellem. Netværket har selv indflydelse på, hvilke temaer og aktuelle problemstillinger, der ønskes behandlet. Med afsæt heri præsenteres en række ledelsesmæssige værktøjer, som ruster den enkelte –  både som leder og som golfspiller.  Ligeledes lægges der vægt på den gensidige sparring og værdiskabelse, deltagerne bibringer hinanden.

Det faglige udbytte målrettes den enkelte på baggrund af ‘en personlig adfærdsprofil’ og mundtlig samtale.

Netværksmøderne har en professionel facilitator, og rollen som golfmanager varetages af Jacob Landtved.

Målgruppe
Aktive ledere i og indehavere af fynske virksomheder, der har golf som passion, og som er medlemmer i:

 • Fynsk Erhverv
 • DGU

Formål

 • At udvikle deltagernes strategiske og ledelseskompetencer gennem indsigt, sparring, mental træning og coaching samt styrkelse af egne færdigheder – både på og uden for golfbanen
 • At udvikle deltagernes netværkskompetencer og professionelle netværk samt netværkets netværk
 • At give deltagerne redskaberne til at skabe nyttige processer og resultater – privat som forretningsmæssigt

Udbytte

 • Personlig og faglig udvikling
 • Peer-to-peer input på dine faglige udfordringer og problemstillinger
 • Nye indsigter og værktøjer, herunder personprofiltest
 • Inspiration, sparring, best practices
 • Otte x golf + træning
 • Studietur
 • Adgang til stærkt netværk
 • Mulighed for et stærkt golfhandicap
 • Gratis adgang til Fynsk Erhvervstopmøde og Fynsk Netværksdag

Formatet er en kombination af netværksmøder, individuel sparring, golfrunder og teknisk træning af golfpro. Netværket mødes både i Fynsk Erhverv og på forskellige fynske golfbaner.

Din adgang til netværket

Din virksomhed skal være premiumpartner i Fynsk Erhverv, ligesom du skal have et aktivt DGU Handicap. Netværkshonoraret er kr. 8.300 + moms. Studietur og greenfee afregnes særskilt. Optag foregår i november og december året før.

Ønsker du at vide mere om Business Challenge golf er du velkommen til at kontakte:

Netværksfacilitator: Marlene Isabel Shirazi Rasmussen, mr@mindshorizon.dk eller tlf. +4560706800

Golf Manager: Jacob Landtved, jacob@landtvedconsult.com eller tlf. +4553600535

Fynsk Erhverv: Kim Lyngbek, kly@fynskerhverv.dk eller tlf. +4524660440