Nye partnere i 2021

Nyheder • 14/01/2021

Hvad skal drive din virksomheds vækst i fremtiden?

GENTÆNK NU! er et skræddersyet udviklings- og innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder, der hjælper dig og din virksomhed med at identificere, kvalificere, prioritere og validere netop de nye tiltag, som skal sikre væksten i din virksomhed i fremtiden. Det kan f.eks. være automatisering, grøn omstilling, anvendelse af nye teknologier, BIG Data, e-handel eller noget helt andet.

Over en periode på 8 uger får du ny viden, værktøjer og kvalificeret sparring på netop det tiltag, du ønsker at gennemføre i din virksomhed.  Godt rustet til at eksekvere og skabe fundamentet til en positiv udvikling og vækst i fremtiden.

Fynsk Erhverv samarbejder med Århus Universitet, DTU og Gejst Studio om dette forløb, som er finansieret af Industriens Fond. Direktør Jytte Reinholdt er begejstret for nu at kunne præsentere forløbet for de fynske virksomheder:

Jeg er helt overbevist om, at dette forløb giver de virksomheder, der deltager, præcis de redskaber, der skal til for at få realiseret sit potentiale og komme et skridt foran konkurrenterne og dermed tættere på kunderne

siger hun og tilføjer:  ”Dette forløb er 100% målrettet SMV-virksomhederne og gennemføres virtuelt og i øjenhøjde med deltagerne. Det bygger på den forskning, som universitetet har gennemført over tid, og er en enestående mulighed for at få gentænkt sin virksomhed NU.

Professor Mette Neville fra Center for små og mellemstore virksomheder ved Århus Business School er en af de centrale drivkræfter bag forløbet, og hun ser også frem til at komme i gang:

SMV’ere kommer let til at fokusere på effektivisering i en krisetid, men i en verden under forandring er det vigtigt, at de også arbejder med at fremtidssikre deres forretningsmodel f.eks. gennem digitalisering og grøn omstilling. Vi tror, at et målrettet initiativ, hvor de får hjælp til at arbejde med både optimering og udvikling kan være med til at ruste dem til fremtiden.

Læs mere om GENTÆNK NU-Forløbet

Hør om dine muligheder for at deltage i forløbet – kontakt Fynsk Erhverv

Da der er tale om skræddersyede forløb, er der løbende optag. Første forløb starter medio februar.

HJHansen fremtidsklar med opkøb og udvikling

HJHansen gør sig klar til en lys fremtid med endnu mere genindvinding med opkøb af sin største danske konkurrent

Et benspænd uden hold i virkeligheden

Ikke siden 2. verdenskrig og de bilfrie søndage har vi danskere oplevet så indgribende restriktioner i vores færden og handlemuligheder som i de seneste 12 måneder under corona-pandemien.

Danske fragtmænd: Medarbejdere blev hørt af statsministeren

Danske Fragtmænd i Odense rakte ud efter Statsministeren - og fik arrangeret et virtuelt møde