Arrangement

Fynsk Erhvervs ordinære generalforsamling mandag, den 24. august 2020 kl. 16.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen:
  Jfr. vedtægtens § 7 er følgende på valg:
  ▪ Martin Danielsen (villig til genvalg)
  ▪ Allan Nielsen (villig til genvalg)
  ▪ Lars Hedal (modtager ikke genvalg)
  ▪ Peter Frank Andersen (udtræder efter eget ønske)
 6. Valg af to revisorer
  På valg er: BDO og Bjørn Petersen.
  Bestyrelsen foreslår Baker Tilly som ny ekstern revisionspartner og genvalg af Bjørn Petersen som intern revisor.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægten:
  • Ny frist for udmeldelse
  • Præcisering af Tietgenskolens repræsentation
  • Frist for forslag til nye kandidater til bestyrelsen
  • Adgang til at afholde generalforsamling delvist eller fuldt elektronisk
  • Frist for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
 8. Eventuelt

Følgende er fremlagt til gennemsyn i Fynsk Erhverv, Albani Torv 4, Odense C og her på sitet frem til generalforsamlingen:
Fynsk Erhvervs ’Regnskab 2019’
• Forslag til ændringer i foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil adm. direktør og ansvarsh. chefredaktør på Børsen, Bjarne Corydon, give sit bud på, hvordan dansk og internationalt erhvervsliv vil klare sig igennem corona-krisen og genvinde tabt såvel som nyt terrræn.

Fynsk Erhverv, den 2. august 2020

BESTYRELSEN