Arrangement

Konference om FN’s Verdensmål

Odense Bæredygtighedsråd og samarbejdspartnere, herunder Fynsk Erhverv, inviterer til en eftermiddag fyldt med inspiration til, hvordan f.eks. virksomheder og organisationer kan arbejde med FN’s Verdensmål.

I september 2015 vedtog statsledere fra FN’s 193 medlemslande 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden – de såkaldte Sustainable Development Goals (SDG). Verden fik med vedtagelsen af verdensmålene en fælles retning for en lokal, national og global bæredygtig udvikling.

Men hvordan skaber vi sammenhæng mellem lokale danske aktørers konkrete bæredygtighedsindsats og de store globale visioner, som er formuleret i verdensmålene?

Siden vedtagelsen af verdensmålene har flere og flere virksomheder, organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl. arbejdet på at omsætte verdensmålene til konkrete løsninger, produkter og services. Konferencen sætter fokus på den brændende platform for verdensmålene og giver samtidig inspiration til arbejdet med at omsætte verdensmålene til konkret handling.

Kom og få inspiration til arbejdet med verdensmålene fra:

  • Connie Hedegaard, miljø- og klimaminister og EU klimakommisær
  • Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd
  • Camilla Haustrup Hermansen, medejer og direktør for forretningsudvikling og marketing, Plus Pack A/S. Medlem af Verdensmål Udvalget
  • Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær for Sex & Samfund

Konferencen finder sted i Festsalen på Odense Rådhus, mandag den 12. november 2018, kl. 15.30 til 18.00. Du kan tilmelde dig her. Angiv venligst ved tilmeldingen, om der er behov for specielle hensyn, som f.eks. behov for døvetolk.

Med konferencen skaber Odense Bæredygtighedsråd i samarbejde med bl.a. Fynsk Erhverv, Udvikling Fyn, MiljøForum Fyn, DI Fyn, LO Fyn og IDA Fyn rammerne for, at interesserede lokale virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner m.fl. kan mødes og udveksle erfaringer om bæredygtighed og blive bedre til at udnytte potentialet i FN’s Verdensmål.

Vel mødt.

Læs mere om Odense Bæredygtighedsråd her.