Arrangement

Infomøde: Netværk for bæredygtig forretningsudvikling

Hver dag hører vi om danske virksomheder, der tager ambitiøse skridt til en bæredygtig omstilling. Alle er inspireret af
FN´s 17 Verdensmål – og alle er motiveret af at skabe en bedre forretning.

I Fynsk Erhverv er vi også optaget af denne globale tendens, der bl.a. skaber nye muligheder for de fynske virksomheder. Vi har ved flere lejligheder sat verdensmålene og bæredygtighed på dagsordenen, og vi kan konstatere både en stor interesse og nysgerrighed for de muligheder, der viser sig.

På informationsmødet vil vi drøfte de fynske virksomheders muligheder og behov for at komme godt i gang med en bæredygtig omstilling, der omsættes til bedre produkter, større omsætning og til at blive en attraktiv arbejdsplads for fremtidens medarbejdere.

Vi vil ligeledes afsøge interessen for at oprette et Netværk for bæredygtig forretningsudvikling, hvor en gruppe erhvervsledere fremadrettet kan bruge hinanden til en værdiskabende omstilling af virksomheden gennem videndeling, sparring, procesledelse, ekspertinput m.m.