Nye partnere i 2021

Arrangement

Generalforsamling i Fynsk Erhverv og Præsentation af Broanalyse

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag, den 25. marts 2015, kl. 17.00
i Fynsk Erhverv, Albani Torv 4, Odense C.

 

Kl. 17.00                                         ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne:

(Kræver ikke tilmelding.)

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen

Jfr. vedtægtens § 7 er følgende på valg:

 • Jens Hempel Hansen (villig til genvalg)
 • Jørgen Dirksen (villig til genvalg)
 • Anett Madsen (modtager ikke genvalg)
 • Tom Pelle Jensen (villig til genvalg)
 1. Valg af to revisorer

På valg er: BDO og Bjørn Petersen (villig til genvalg)

 1. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 2. Eventuelt

Følgende er tilgængeligt til gennemsyn i Fynsk Erhverv, Albani Torv 4, Odense C og her på siden:

Årsberetning 2014

Fynsk Erhvervs årsregnskab for 2014

Legatregnskaber ét

Legatregnskaber to


Kl. 18.15
                                          PRÆSENTATION AF STOREBÆLTSANALYSEN
                                                             v/analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij

I forlængelse af den ordinære generalforsamling vil de fremmødte få præsenteret resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, der afdækker gevinsterne ved at afskaffe hhv. reducere broafgifterne over Storebæltsforbindelsen.

Analysechef Brian Gardener Mogensen, Grontmij, der har forestået analysen, vil præsentere analysen, give uddybende forklaringer og besvare spørgsmål.

Kl. 19.00                                         FYNSK ØL – INNOVATIVT SAMARBEJDE OG PASSION

v/Leif Typkær og Palle Brolykke Bøgely

Vi runder aftenen af med en præsentation af den nye ølsommelieruddannelse, der er et af resultaterne af 16 fynske bryggeriers innovative samarbejde. To veloplagte repræsentanter fra branchen giver smagsprøver på et bredt udvalg af øl fra de fynske (micro-)bryggerier – og det hele akkompagneres af en lækker buffet i en hyggelig og afslappet atmosfære.

Brug denne anledning til at møde kendte som nye ansigter fra det fynske erhvervsliv.

Pris for ølsmagning og buffet: 175 kr. Bindende tilmelding inden den 23. marts. Tilmeld dig ved at skrive til info@fynskerhverv.dk 

generalforsamling