Arrangement

Forum for ejerledere i mindre virksomheder

Dette forum henvender sig til ejerlederen uden ansatte eller med få ansatte, som har eksisteret i minimum tre år. Fokus er at styrke det personlige lederskab og skabe vækst i det eksisterende virksomhedsformat.

Via sparring og erfaringsudveksling med ligestillede samt foredrag med eksterne oplægsholdere, skabes merværdi i dagligdagen som ejerleder. Her møder man ind til sit eksterne ’kollegaskab’.

Deltagerne er gensidigt både sparringspartnere i forhold til driftsspørgsmål og ”Advisory Board” på de strategiske beslutninger for hinanden, og de er også det ekstra krydderi, der kan gøre det muligt at holde en firmafest med mere end én deltager…

Emner, der kan komme i spil er eksempelvis

  • Vækststrategi og investering, strategisk planlægning
  • Fokus på digitalisering, markedsføring og branding på de sociale medier
  • Lederrollen og de mange kasketter – herunder branding, drift, salg og personaleledelse
  • Planlægning af dagen, ugen, året – effektiv udnyttelse af tiden
  • Personlig udvikling og sparring – hvordan holder man sig motiveret
  • Brug af netværkets netværk
  • Særlige udfordringer ved brug af freelancere

Pris:
500,- kr. for tilmelding
150,- kr. pr. gang, man deltager, inkl. sandwich, vand, kaffe og te

For yderligere information – kontakt netværkets facilitator