Nye partnere i 2021

Arrangement

Den fynske NYsalgsanalyse
viser vejen til nye kunder

Fynsk Erhverv og Mosano har gennemført Den fynske NYsalgsanalyse, og du er inviteret med til at høre om resultatet. Med afsæt i analysen stille vi skarpt på, hvad I som virksomhed konkret kan gøre for at løfte jeres nysalg og få nye kunder.

Her løfter Niels Holme, Mosano,  sløret for de første spændende resultater fra analysen

Seminaret/Webinaret giver dig svar på 3 spørgsmål:

  • Er nysalget i dag en vækstmotor eller en akilleshæl for fynske virksomheder?
  • Hvad kan I som salgsledelse konkret gøre for at styrke jeres nysalg nu og her?
  • Hvordan vil Fynsk Erhverv støtte op om jeres arbejde med nysalget fremadrettet?

Med afsæt i analysen får du viden om, hvordan nysalget har det på Fyn. Hvor vigtigt er det? Indfris målene? Vokser kravene? Du får konkret indsigt i, hvordan det foregår i praksis, hvilke leadkanaler foretrækkes, leverer de nok leads, er sælgerne klædt på til indsatsen, og støtter salgsledelsen op om nysalget med de rigtige rammer.

Du får også gode råd til, hvad I kan gøre nu og her for at løfte jeres nysalg. Hvordan I med små justeringer kan styrke platformen for nysalget med skarpere rammer, værktøjer og eksekvering. Hvad der skal til for at motivere sælgerne mere, udvikle deres mindset og kompetencer. Og hvad I som salgsledelse kan gøre i hverdagen for at opbygge et mere målrettet og effektivt nysalg.

Fynsk Erhverv introducerer også aktiviteter, som kan hjælpe jer med at styrke salget generelt og arbejde målrettet og erfaringsbaseret med ”sales enablement” – både strategisk og i hverdagen: Et kompetencegivende Videnforum med fokus på egne virksomhedscases, erfaringsudveksling, sparring og kvalificering af konkrete tiltag, i stærkt samspil med eksterne specialister.

Formiddagens program

  • Hvorfor en NYsalgsanalyse på Fyn?
  • Highlights og hovedkonklusioner fra NYsalgsanalysen
  • 3 konkrete indsatser, der kan løfte nysalget i din virksomhed
  • Aktiviteter, der støtter op om dit NYsalg i 2021
  • Opsamling og afrunding

Indlægsholdere:

  • Niels Holme, Indehaver og rådgiver – Mosano
  • Kim Lyngbek, Forretningsudviklingsdirektør – Fynsk Erhverv